E(uro)quality Jämställdhetskonsult AB arbetar processinriktat och erbjuder workshoppar, utbildningar, seminarier inom området social hållbarhet, jämställdhet, mångfald och inkludering.. Innehållet skräddarsys efter varje arbetsplats intresse och behov.

Vi har lång erfarenhet av att coacha såväl individer som företag och organisationer i deras utvecklings- och förändringsarbete. Utifrån kundens specifika behov ger vi kvalificerade råd, fungerar som bollplank eller på annat sätt stödjer den pågående processen.

Företag, organisationer och samhällen som lyckas skapa ett inkluderande klimat som präglas av öppenhet och ömsesidig respekt och där individers olika kunskaper och erfarenheter uppskattas, värdesätts och tas tillvara har stora chanser att bli framgångsrika.

Vill du äta lunch med Ann-Katrine för att diskutera jämställdhet, mångfald och inkludering? Skicka ett mejl ! info@euroquality.se